Ongoing Projects in Chennai

61.66 L - 53.81 L *
ATH Landmark

ATH Landmark

Pammal, Chennai
6.08 L - 31.64 L *
OMR Golden City

OMR Golden City

Thiruporur, Chennai
41.1 L - 44.7 L *
JA Avenue

JA Avenue

Porur, Chennai
37.5 L - 34.08 L *
Elite Akash

Elite Akash

Vandalur, Chennai
44 L - 52.5 L *
Viva Vikram

Viva Vikram

Sembakkam, Chennai
30.1 L - 72.11 L *
Livedge Life

Livedge Life

Chromepet, Chennai
22.15 L - 58.65 L *
Avittam Ramanujar

Avittam Ramanujar

Pammal, Chennai
63.94 L - 72.77 L *
MP Green County

MP Green County

Kundrathur, Chennai
57.46 L - 79.95 L *
Lakshmi Narayana

Lakshmi Narayana

Chromepet, Chennai
1.42 Cr - 2.83 Cr *
Adityaram Nagar Phase 5
11.25 L - 90 L *
Adityaram Signature City
18 L - 29.5 L *
MP Karvi Manvi Liya Niva

MP Karvi Manvi Liya Niva

Anakaputhur, Chennai
34 L - 35 L *
MP Yuvika

MP Yuvika

Kundrathur, Chennai
24.52 L - 47.9 L *
Mp Hirwa Jiva Inba

Mp Hirwa Jiva Inba

Sembakkam, Chennai
38 L - 52 L *
Majestica

Majestica

Medavakkam, Chennai
Show more results