Ongoing Projects in Choolai

3.1 Cr - 3.69 Cr *
Voora Narayana

Voora Narayana

Purasawalkam, Chennai
2.17 Cr - 3.81 Cr *
Vanya Vilas

Vanya Vilas

Purasawalkam, Chennai
2.41 Cr - 4.5 Cr *
Parklane Residences

Parklane Residences

Egmore, Chennai
2.01 Cr - 3.28 Cr *
RWD Corniche

RWD Corniche

Egmore, Chennai
2.17 Cr - 2.58 Cr *
The Mandarin

The Mandarin

Kilpauk, Chennai
2.74 Cr - 3.9 Cr *
Arihant Vihaana

Arihant Vihaana

Kilpauk, Chennai
1.4 Cr - 2.42 Cr *
Sreerosh Laurentia

Sreerosh Laurentia

Kilpauk, Chennai
1.39 Cr - 2.31 Cr *
Sreerosh Astrea

Sreerosh Astrea

Kilpauk, Chennai
1.69 Cr - 2.42 Cr *
Sreerosh Alicia

Sreerosh Alicia

Kilpauk, Chennai
2.05 Cr - 2.15 Cr *
Sreerosh Gardenia

Sreerosh Gardenia

Kilpauk, Chennai
1 Cr - 1.32 Cr *
Venus Marvel

Venus Marvel

Kilpauk, Chennai
3.73 Cr *
Jains Archway

Jains Archway

Kilpauk, Chennai
2.12 Cr *
RAMS Pranavi

RAMS Pranavi

Royapettah, Chennai